Drievliet hanteert onder andere algemene veiligheidsvoorschriften en -regels met betrekking tot: kleding en schoeisel, voertuigen, alcohol, roken, camera's, personeel en meldingen. Lees bijgaand artikel voor meer informatie.

Kleding en schoeisel

Uit veiligheidsoverwegingen én uit hygiënisch oogpunt is het NIET TOEGESTAAN zich met ontbloot bovenlijf in het park te begeven.

Tevens raden wij u aan voordat u het park betreedt, dat u en de uwen voorzien zijn van deugdelijk schoeisel (schoeisel welke uw gehele voet op een normale manier omsluit en voorzien van een stevige zool, dit ter bescherming tegen een harde, vuile of natte ondergrond).

Het meten van kinderen gebeurt altijd met schoenen aan. Dit stellen keuringsinstantie TÜV en Familiepark Drievliet in haar voorschriften, daar attracties, speeltuinen e.d. te allen tijde betreden dienen te worden met schoenen aan!

Honden

Zijn van harte welkom, mits aangelijnd en na aankoop van een zgn. 'kakzak'.

Voertuigen

Het gebruik van een voertuig in het park anders dan een rolstoel, scootmobiel of kinderwagen is niet toegestaan.

Voorschriften

Bezoekers dienen de brandweervoorschriften en -aanduidingen dan wel de veiligheidsvoorschriften op te volgen, die middels borden of aanwijzingen van personeel en parkbeveiliging worden aangegeven.
Het is verboden om vuur te maken.
Bezoekers dienen alleen de aangegeven paden en wegen voor hun wandeling door het park te gebruiken.
Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisemmers dan wel afvalbakken gedeponeerd te worden.

Wapenbezit e.d./verdovende middelen

Het bezit en het dragen van wapens, steekwapens, boksbeugels, aanverwante artikelen etc. etc. en/of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, dan wel verdovende middelen (hard drugs, soft drugs, pillen etc. etc.) zijn ten strengste verboden in het park. Onze parkbeveiliging is bevoegd deze wapens/voorwerpen/middelen in beslag te nemen. Aangifte bij de politie zal worden gedaan. Geen toegang tot het park dan wel verwijdering uit het park en haar omliggende terreinen is het gevolg, zonder dat er een aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding!

Roken: waar wel en waar niet?

Er zijn enkele gecreëerde rookplekken in het park, buiten deze plekken is het NIET toegestaan om te roken in het park!
De gecreëerde rookplekken staan op borden aangegeven.

Alcohol

Aan personen die onder invloed van alcohol zijn en daarmee de orde verstoren, zal toegang worden geweigerd dan wel zullen zij verwijderd worden uit het park, van het parkeerterrein en haar aangrenzende terreinen, zonder dat zij aanspraak maken op een vergoeding.

Gebruik geluidsdragers

Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, telefoons, recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, is onze parkbeveiliging bevoegd de geluidsdrager in beslag te nemen.

Uitingen van geweld

Moedwillige vernielingen dan wel vernielingen van onze eigendommen of andere gasten, wangedrag, verbaal en fysiek geweld dan wel ongewenst gedrag naar ons personeel of andere bezoekers toe zal niet worden geaccepteerd.
Een ieder die zich aan deze feiten schuldig maakt, zal toegang worden geweigerd dan wel verwijderd worden uit het park en aangrenzende terreinen. Restitutie van gemaakte kosten zal niet plaatsvinden, zo nodig zal een abonnement per direct worden ingetrokken, maar ook het inschakelen van de politie behoort tot de mogelijkheden.

Camera’s

Wij maken u erop attent dat door het hele park, de buiten terreinen, de gebouwen, in restaurants en kiosken veiligheidscamera’s zijn geplaatst, om te waken over uw en onze eigendommen alsmede veiligheid.

Personeel

Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend. Wangedrag, verbaal en fystiek geweld dan wel ongewenst gedrag naar ons personeel zal niet worden geaccepteerd. Een ieder die zich aan deze feiten schuldig maakt, zal worden geweigerd dan wel verwijderd worden uit het park en van aangrenzende terreinen. Restitutie van gemaakte kosten zal niet plaatsvinden, zo nodig zal een abonnement per direct worden ingetrokken, maar ook het inschakelen van de politie behoort tot de mogelijkheden.

Meldingen


Onzorgvuldigheid

Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Toch kan het voorkomen dat u minder plezierige zaken tegenkomt, die voor u reden tot klagen kan geven. Deze klacht dient u ter plaatse en direct bij de kassa te melden. Zo stelt u ons in de gelegenheid uw klacht onmiddelijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na uw bezoekdatum aan ons park, de gelegenheid uw klacht schriftelijk in te dienen.

Schade

  • Het kan voorkomen dat u ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij u dat aan ons te melden, voordat u het park verlaat.
  • Mocht u zelf schade hebben geleden tijdens uw bezoek aan ons park, dan verzoeken wij u dit voor uw vertrek aan ons kenbaar te maken. Bij latere melding kunt u geen aanspraak meer maken op eventuele schadevergoeding.

Gevonden voorwerpen

  • Wij verzoeken een ieder die verloren of achtergelaten voorwerpen heeft gevonden, deze z.s.m. af te geven bij de kassa.
  • Indien uw eigendom per ongeluk bij ons is achtergebleven, verzoeken wij u dit per mail zo duidelijk mogelijk te omschrijven en te sturen naar kassa(at)drievliet.nl
  • Van de voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen 3 maanden na de inlevering heeft gemeld, verkrijgt Familiepark Drievliet het eigendom, deze zullen vervolgens worden vernietigd.
  • Wij maken u erop attent dat wij niet tot toezending zijn verplicht. Het geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico van de klant dat achtergelaten voorwerpen worden verzonden.