Voor zover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen tot uw beschikking. Daar waar dat vermeld staat, dient u voor het gebruik te betalen.

Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden voorkomen of door het personeel worden gegeven, opgevolgd te worden.

Wachtrijen bij diverse attracties kunnen eerder worden gesloten, zodat wachtenden voor de officiële sluitingstijd ook nog kunnen genieten van de rit.

Mocht u de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen of willens en wetens negeren, dan is het personeel gerechtigd u het gebruik van de attractie of de voorziening te ontzeggen, zonder dat u aanspraak kunt maken op vergoeding.

DIT GELDT OOK VOOR IEDEREEN DIE PROBEERT VOOR TE DRINGEN IN DE RIJ VAN DE WACHTENDEN.

De leiding van het park is bevoegd een attractie of onderdeel van het park naar eigen inzicht buiten bedrijf te stellen en te houden, zonder dat dit enig recht geeft op compensatie. 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Drievliet is niet aansprakelijk voor:

  • Schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.
  • Schade aan elektronica, waaronder mobiele telefoons, ontstaan tijdens gebruik van de attracties.
  • Diefstal  van uw eigendommen dan wel goederen en/of voor molest door derden.

Drievliet is slechts aansprakelijk:

  • Voor schade en/of letsel aan u of aan uw goederen toegebracht, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het personeel van Familiepark Drievliet.

RISICO

  • Het gebruik van alle attracties die zich in ons park bevinden alsmede speeltoestellen, speelapparaten in de speeltuinen, speeldorpen en weide's, is geheel op eigen risico.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de schade dan wel het letsel dat door eigen wangedrag ontstaat bij oneigenlijk gebruik van onze attracties, speeltoestellen, speelapparaten, speeldorpen en speelweide's. Dit geldt ook voor het niet volgen van aanwijzingen door het personeel of parkbeveiliging.

TOEZICHT

Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen, groepen en scholen er op, dat zij verantwoording dragen voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken. Kinderen onder 1 meter lengte dienen te allen tijde door hun ouders dan wel begeleiders vergezeld te worden bij gebruik van de voor hen geschikte attracties. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt, door de aan hen toevertrouwden.