Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.drievliet.nl

Drievliet B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze contactgegevens zijn:
Drievliet B.V.
Jan Thijssenweg 16
2594 AH Den Haag
Tel: 070-3 999 305
(Postadres)

Drievliet respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzamelen persoonsgegevens via de online ticketverkoop van Toegangskaarten en Seizoenspassen. Daarnaast bieden we een online-sollicitatieformulier aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is.

De verzamelde persoonsgegevens worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil Drievliet u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Drievliet via onze website. Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

ONLINE TICKETVERKOOP
Bij de online ticketverkoop worden Naam, e-mailadres en in geval van Seizoenspassen adres en telefoonnummer opgeslagen en uitsluitend gebruikt - behoudens wettelijke verplichtingen - voor de uitvoering van deze service.

Duur opslag
De gegevens worden zo kort mogelijk als nodig is bewaard en daarna gewist. De bewaartermijn is vastgesteld op 14 maanden na 31 december van het jaar waarin de persoonsgegevens zijn verstrekt.

Derde partij
De online ticketverkoop wordt gefaciliteerd door Ticketcounter. Deze derde treedt dan in opdracht van Drievliet op.

Delen van gegevens
Drievliet verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. De gegevens worden alleen gedeeld tijdens de online ticketverkoop met Ticketcounter en worden gebruikt om entreekaarten toe te sturen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met dit bedrijf heeft Drievliet een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zo wordt ervoor gezorgd dat de gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt.

ONLINE SOLLICITATIE
In een online sollicitatie procedure worden Naam, adres, postcode, plaats, telefoon, mobiel, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, pasfoto, burgerlijke staat, opleiding, klas, behaalde diploma's, rijbewijs bezit, medicijnen gebruik, rookgedrag, sport/hobby's, beschikbaarheid en werkervaringen opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure.

Duur opslag
De gegevens worden zo kort mogelijk als nodig is bewaard en daarna gewist. De gegevens worden alleen bewaard binnen het jaar waarin ze vertrekt zijn.

Beveiliging
Drievliet hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Cookies
Tijdens het online bestellen van tickets wordt er een cookie geplaatst door Ticketcounter. Deze cookies zorgen ervoor dat bezoekers tickets kunnen bestellen en verder kunnen gaan waar zij gebleven waren wanneer de bestelling onverwacht wordt afgebroken.

Inzage, correctie of verwijdering?
U kunt een verzoek tot inzage in de door Drievliet via haar website over u verzamelde persoonsgegevens indienen uw correspondentie te sturen naar het postadres. Ter controle van uw identiteit vraagt Drievliet u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Drievliet verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in mei 2018. Wanneer Drievliet wijzigen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018